นโยบายทางธุรกิจ

 

เว็บไซต์ phongsakchin.com (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) ถูกจัดทำขึ้นโดย นายพงษ์ศักดิ์ ชินนาบุญ (“เรา” และเป็นเจ้าของเว็บไซต์ phongsakchin.com) ซึ่งเรามีนโยบายในการดูแลลูกค้าดังรายละเอียดต่อไปนี้

นโยบายการจัดส่งสินค้า

  • เราจัดส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  • เราจัดส่งสินค้าวันละ 1 ครั้ง ก่อนเวลา 14.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินก่อน 12.00 น. จะจัดส่งสินค้าในวันเดียวกัน รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินหลัง 12.00 น. จะจัดส่งสินค้าในวันถัดไป ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันดังกล่าวได้ เราขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการตามข้อตกลงกับทางผู้ซื้อ
  • เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว เราจะแจ้งยืนยันการจัดส่งสินค้า พร้อมทั้งแจ้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า(tracking number) ทางอีเมลที่ท่านระบุไว้
  • ในกรณีที่ไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับสินค้าล่าช้า ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 090-9404542 เราจะติดตาม ตรวจสอบ และดำเนินการจนท่านได้รับสินค้า

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า

หากท่านมีความต้องการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าของท่านก่อนที่ทางเราจะทำการจัดส่งสินค้า (หลังยืนยันการสั่งซื้อสินค้า) กรุณาติดต่อเราที่เบอร์โทรศัพท์ 090-9404542 ซึ่งจะไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ แต่หากสินค้าได้ถูกส่งออกไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้ รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบค่าสินค้าและค่าจัดส่งสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า

  • หลังจากสินค้าถูกจัดส่งแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าและคืนเงินทุกกรณี
  • อย่างไรก็ดี หากสินค้ามีความบกพร่องจากการผลิต ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 090-9404542 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย