〈 บทที่ 10 เสียง 〉

เนื้อหาในบทนี้

  • เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร
  • อัตราเร็วเสียง
  • สมบัติของสียง
  • การได้ยินและความเข้มเสียง
  • คลื่นนิ่งตามยาวภายในท่อและการสั่นพ้อง
  • บีต
  • ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์
  • คลื่นกระแทก

วิดีโอสอน

ตอนที่ 1: 

ตอนที่ 2: