〈 บทที่ 17 ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า 〉

เนื้อหาในบทนี้

  • ประจุไฟฟ้า
  • แรงไฟฟ้าระหว่างประจุ (กฎคูลอมบ์)
  • ประจุเหนี่ยวนำและอิเล็กโทรสโกป
  • สนามไฟฟ้า
  • เส้นสนามไฟฟ้า
  • ขั้วคู่ไฟฟ้า
  • การประยุกต์สนามไฟฟ้า

วิดีโอสอน

ตอนที่ 1: 

ตอนที่ 2: 

ตอนที่ 3: 

ตอนที่ 4: 

ตอนที่ 5: 

ตอนที่ 6: 

ตอนที่ 7: 

ตอนที่ 8: 

ตอนที่ 9: 

ตอนที่ 10: 

ตอนที่ 11: 

ตอนที่ 12: 

ตอนที่ 13: 

ตอนที่ 14: 

ตอนที่ 15: 

ตอนที่ 16: 

ตอนที่ 17: 

ตอนที่ 18: 

ตอนที่ 19: 

ตอนที่ 20: 

ตอนที่ 21: 

ตอนที่ 22: 

ตอนที่ 23: 

ตอนที่ 24: 

ตอนที่ 25: 

ตอนที่ 26: 

ตอนที่ 27: 

ตอนที่ 28: 

ตอนที่ 29: 

ตอนที่ 30: 

ตอนที่ 31: 

ตอนที่ 32: 

ตอนที่ 33: 

ตอนที่ 34: 

ตอนที่ 35: 

ตอนที่ 36: 

ตอนที่ 37: 

ตอนที่ 38: 

ตอนที่ 39: 

ตอนที่ 40: 

ตอนที่ 41: 

ตอนที่ 42: 

ตอนที่ 43: 

ตอนที่ 44: 

ตอนที่ 45: 

ตอนที่ 46: 

ตอนที่ 47: 

ตอนที่ 48: 

ตอนที่ 49: 

ตอนที่ 50: 

ตอนที่ 51: (จบ)