〈 บทที่ 19 แสงเชิงฟิสิกส์ (ธรรมชาติด้านคลื่นของแสง) 〉

เนื้อหาในบทนี้

  • การแทรกสอดของแสง
  • การเลี้ยวเบนของแสง
  • เกรตติง
  • การกระเจิงของแสง

วิดีโอสอน

ตอนที่ 1: 

ตอนที่ 2: