〈 บทที่ 1 บทนำ 〉

เนื้อหาในบทนี้

  • การวัดและหน่วยของการวัด
  • การแปลงหน่วยด้วยเลข 1
  • ประเภทของจำนวนในฟิสิกส์
  • เลขนัยสำคัญและการบันทึกผลการคำนวณ
  • กราฟในฟิสิกส์

วิดีโอสอน

ตอนที่ 1: การแปลงหน่วยง่ายสุดๆด้วยเลข 1 เพียงตัวเดียว

ตอนที่ 2: การแปลงหน่วยความยาว

ตอนที่ 3: การแปลงหน่วยพื้นที่ ปริมาตร และความเร็ว

ตอนที่ 4: จำนวนในฟิสิกส์มีกี่ประเภท การอ่านค่าจากอุปกรณ์

ตอนที่ 5: ข้อสอบการอ่านค่าจากไม้บรรทัดและหน้าปัด

ตอนที่ 6: การนับจำนวนเลขนัยสำคัญอย่างละเอียดและชัดเจน

ตอนที่ 7: บวก ลบ คูณ และหารเลขนัยสำคัญ ต้องทำยังไง?

ตอนที่ 8: ตัวอย่างการบวกลบคูณหารเลขนัยสำคัญ ครบทุกรูปแบบ

ตอนที่ 9: ข้อสอบเข้ามหาลัยเรื่องการบวกลบคูณและหารเลขนัยสำคัญ

ตอนที่ 10: กราฟในฟิสิกส์ สำคัญมาก ใช้ทุกบท ห้ามข้าม

ตอนที่ 11: ความชันของกราฟ ส่วนประกอบสำคัญของกราฟเส้นตรง

ตอนที่ 12: กราฟพาราโบลา อีกหนึ่งกราฟที่พบได้เสมอ

ตอนที่ 13: กราฟไฮเพอร์โบลา พร้อมโจทย์ (จบ)