〈 บทที่ 1 เวกเตอร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 〉

เนื้อหาในบทนี้

  • เลขยกกำลัง
  • สัญกรณ์วิทยาศาสตร์
  • เรขาคณิต
  • ตรีโกณมิติ
  • ลอการิทึม
  • การแก้สมการ
  • อนุพันธ์
  • ปริพันธ์
  • เวกเตอร์

วิดีโอสอน

ตอนที่ 1: 

ตอนที่ 2: 

ตอนที่ 3: 

ตอนที่ 4: 

ตอนที่ 5: 

ตอนที่ 6: 

ตอนที่ 7: 

ตอนที่ 8: 

ตอนที่ 9: 

ตอนที่ 10: 

ตอนที่ 11: 

ตอนที่ 12: 

ตอนที่ 13: 

ตอนที่ 14: 

ตอนที่ 15: 

ตอนที่ 16: 

ตอนที่ 17: 

ตอนที่ 18: 

ตอนที่ 19: (จบ)

ตอนพิเศษ: กฎโคไซน์สำหรับหาขนาดของผลบวกเวกเตอร์