〈 บทที่ 20 ความจุ ตัวเก็บประจุ และไดอิเล็กทริก 〉

เนื้อหาในบทนี้

  • ประวัติความเป็นมาของตัวเก็บประจุ
  • ตัวเก็บประจุและความจุ
  • การคำนวณความจุ
  • ตัวเก็บประจุที่มีไดอิเล็กทริก
  • การสะสมพลังงานในตัวเก็บประจุและสนามไฟฟ้า

วิดีโอสอน

ตอนที่ 1: 

ตอนที่ 2: