〈 บทที่ 25 การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าและกฎฟาราเดย์ 〉

เนื้อหาในบทนี้

อยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา

วิดีโอสอน

ตอนที่ 1: 

ตอนที่ 2: