〈 บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง 〉

เนื้อหาในบทนี้

  • ปริมาณพื้นฐานของการเคลื่อนที่
  • เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
  • การเคลื่อนที่แนวตรงที่มีความเร่งคงตัว
  • การตกเสรี
  • กราฟการเคลื่อนที่แนวตรง

วิดีโอสอน

ภาพรวมบทที่ 2 ถึง 4:

ตอนที่ 1:

ตอนที่ 2:

ตอนที่ 3:

ตอนที่ 4:

ตอนที่ 5:

ตอนที่ 6:

ตอนที่ 7:

ตอนที่ 8:

ตอนที่ 9:

ตอนที่ 10:

ตอนที่ 11:

ตอนที่ 12:

ตอนที่ 13:

ตอนที่ 14:

ตอนที่ 15:

ตอนที่ 16:

ตอนที่ 17:

ตอนที่ 18:

ตอนที่ 19:

ตอนที่ 20:

ตอนที่ 21:

ตอนที่ 22:

ตอนที่ 23:

ตอนที่ 24:

ตอนที่ 25:

ตอนที่ 26:

ตอนที่ 27:

ตอนที่ 28:

ตอนที่ 29:

ตอนที่ 30:

ตอนที่ 31:

ตอนที่ 32:

ตอนที่ 33:

ตอนที่ 34:

ตอนที่ 35:

ตอนที่ 36:

ตอนที่ 37:

ตอนที่ 38:

ตอนที่ 39:

ตอนที่ 40:

ตอนที่ 41:

ตอนที่ 42:

ตอนที่ 43:

ตอนที่ 44:

ตอนที่ 45:

ตอนที่ 46:

ตอนที่ 47:

ตอนที่ 48:

ตอนที่ 49:

ตอนที่ 50:

ตอนที่ 51:

ตอนที่ 52:

ตอนที่ 53:

ตอนที่ 54:

ตอนที่ 55:

ตอนที่ 56:

ตอนที่ 57:

ตอนที่ 58:

ตอนที่ 59:

ตอนที่ 60: (จบ)