〈 บทที่ 6 โมเมนตัมเชิงเส้นและการชน 〉

เนื้อหาในบทนี้

  • การลบเวกเตอร์
  • โมเมนตัมและกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตันในรูปโมเมนตัม
  • ทฤษฎีบทการดลและโมเมนตัม
  • กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม
  • กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมกับการชน

วิดีโอสอน

ตอนที่ 1: 

ตอนที่ 2: