〈 บทที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน 〉

เนื้อหาในบทนี้

  • ผลคูณเชิงเวกเตอร์
  • ศูนย์กลางมวล
  • ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหมุน
  • การหมุนของวัตถุแข็งเกร็งที่มีความเร่งเชิงมุมคงตัวรอบแกนหมุนตรึงแน่น
  • ทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อยกับการเคลื่อนที่แบบหมุน
  • งานและพลังงานในการหมุน
  • โมเมนตัมเชิงมุมและการอนุรักษ์
  • การเคลื่อนที่ทั้งแบบเลื่อนที่และแบบหมุน

วิดีโอสอน

ตอนที่ 1: 

ตอนที่ 2: