〈 บทที่ 8 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น 〉

เนื้อหาในบทนี้

  • สภาพสมดุล
  • โจทย์ปัญหาสภาพสมดุล
  • เสถียรภาพของสมดุล
  • เครื่องกล
  • สภาพยืดหยุ่น

วิดีโอสอน

ตอนที่ 1: 

ตอนที่ 2: