หนังสือชุดกลศาสตร์ คลื่น ไฟฟ้า แม่เหล็ก และแสง 16 บท – ฟิสิกส์ ม.ปลาย

4,004฿

หนังสือชุดนี้มี 16 บท ประกอบด้วย:

 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
 • บทที่ 3 แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
 • บทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ (โพรเจกไทล์ วงกลม และฮาร์มอนิกอย่างง่าย)
 • บทที่ 5 งานและพลังงาน
 • บทที่ 6 โมเมนตัมเชิงเส้นและการชน
 • บทที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน
 • บทที่ 8 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
 • บทที่ 9 คลื่นกล
 • บทที่ 10 เสียง
 • บทที่ 14 ไฟฟ้าสถิต
 • บทที่ 15 กระแสไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
 • บทที่ 16 สภาวะแม่เหล็กและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
 • บทที่ 17 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • บทที่ 18 แสงเชิงเรขาคณิตและทัศนอุปกรณ์
 • บทที่ 19 แสงเชิงฟิสิกส์ (ธรรมชาติด้านคลื่นของแสง)

สินค้าหมดแล้ว

อีบุ้ก: อ่านได้ทันทีหลังชำระเงิน หนังสือเล่มปกอ่อน: ค่าจัดส่งทั่วประเทศ 35 บาท ยอดสั่งซื้อตั้งแต่ 350 บาท ส่งฟรี!! 

หนังสือชุดกลศาสตร์ คลื่น ไฟฟ้า แม่เหล็ก และแสง 16 บท – ฟิสิกส์ ม.ปลาย

สินค้าหมดแล้ว