〈 หนังสือฟิสิกส์ 〉

หนังสือมีมากมาย แต่สุดยอดหนังสือเพียงเล่มเดียวสามารถเปลี่ยนอนาคตคุณได้ เลือกหนังสือฟิสิกส์ที่คุณต้องการ

ฟิสิกส์ ม.ปลาย

หลักสูตรฟิสิกส์ ม.ปลาย ในที่นี้เป็นหลักสูตรสากลที่ใช้กันทั่วโลก และครอบคลุม (หมายถึงมากกว่า) หลักสูตรฟิสิกส์ ม.ปลาย ของประเทศไทยทุกหลักสูตร

เนื้อหาและหนังสือของฟิสิกส์ ม.ปลาย

บทที่ 1 บทนำ

เนื้อหาภายในเล่ม

 • การวัดและหน่วยของการวัด
 • การแปลงหน่วยด้วยเลข 1
 • ประเภทของจำนวนในฟิสิกส์
 • เลขนัยสำคัญและการบันทึกผลการคำนวณ
 • กราฟในฟิสิกส์

เนื้อหาภายในเล่ม

 • ปริมาณพื้นฐานของการเคลื่อนที่
 • เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
 • การเคลื่อนที่แนวตรงที่มีความเร่งคงตัว
 • การตกเสรี
 • กราฟการเคลื่อนที่แนวตรง

เนื้อหาภายในเล่ม

 • การบวกเวกเตอร์
 • ภาพรวมโดยย่อของการเคลื่อนที่
 • กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1 ของนิวตัน
 • กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน
 • กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน
 • ประเภทของแรงระหว่างวัตถุ
 • การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

เนื้อหาภายในเล่ม

 • งาน
 • ทฤษฎีบทงานและพลังงานจลน์
 • แรงอนุรักษ์และพลังงานศักย์
 • กฎการอนุรักษ์พลังงาน
 • การประยุกต์กฎการอนุรักษ์พลังงาน

เนื้อหาภายในเล่ม

 • การลบเวกเตอร์
 • โมเมนตัมและกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตันในรูปโมเมนตัม
 • ทฤษฎีบทการดลและโมเมนตัม
 • กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม
 • กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมกับการชน

เนื้อหาภายในเล่ม

 • ผลคูณเชิงเวกเตอร์
 • ศูนย์กลางมวล
 • ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหมุน
 • การหมุนของวัตถุแข็งเกร็งที่มีความเร่งเชิงมุมคงตัวรอบแกนหมุนตรึงแน่น
 • ทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อยกับการเคลื่อนที่แบบหมุน
 • งานและพลังงานในการหมุน
 • โมเมนตัมเชิงมุมและการอนุรักษ์
 • การเคลื่อนที่ทั้งแบบเลื่อนที่และแบบหมุน

เนื้อหาภายในเล่ม

 • สภาพสมดุล
 • โจทย์ปัญหาสภาพสมดุล
 • เสถียรภาพของสมดุล
 • เครื่องกล
 • สภาพยืดหยุ่น

เนื้อหาภายในเล่ม

 • คลื่นคืออะไร?
 • คลื่นตามขวางและคลื่นตามยาว
 • การเคลื่อนที่ของคลื่น
 • สมบัติของคลื่น
 • คลื่นนิ่ง

เนื้อหาภายในเล่ม

 • เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร
 • อัตราเร็วเสียง
 • สมบัติของสียง
 • การได้ยินและความเข้มเสียง
 • คลื่นนิ่งตามยาวภายในท่อและการสั่นพ้อง
 • บีต
 • ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์
 • คลื่นกระแทก

หนังสือเล่มนี้ยังไม่ได้เขียนครับ

หนังสือเล่มนี้ยังไม่ได้เขียนครับ

เนื้อหาภายในเล่ม

 • ประจุไฟฟ้า
 • แรงไฟฟ้าระหว่างประจุและกฎคูลอมบ์
 • การเหนี่ยวนำไฟฟ้า
 • สนามไฟฟ้า
 • จุดสะเทิน
 • เส้นสนามไฟฟ้า
 • ตัวนำไฟฟ้าในสภาวะสมดุลไฟฟ้าสถิต
 • ศักย์ไฟฟ้า
 • ตัวเก็บประจุและความจุ
 • การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์

เนื้อหาภายในเล่ม

 • กระแสไฟฟ้า
 • ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์
 • วงจรไฟฟ้าและอีเอ็มเอฟ
 • กำลังไฟฟ้าในวงจร
 • การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและแบบขนาน
 • การต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรมและแบบขนาน
 • การต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนาน
 • หลักเกณฑ์เคิร์ชฮอฟฟ์
 • เครื่องวัดไฟฟ้า

เนื้อหาภายในเล่ม

 • แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก
 • แรงแม่เหล็กบนประจุเคลื่อนที่
 • แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน
 • แรงและทอร์กบนขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ
 • แหล่งของสนามแม่เหล็ก
 • แรงระหว่างลวดตัวนำสองเส้นที่ขนานกันและมีกระแสไฟฟ้าผ่าน
 • กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำและแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์
 • ความเหนี่ยวนำและตัวเหนี่ยวนำ
 • วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
 • หม้อแปลงและการส่งกำลัง
 • การคำนวณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
 • วงจรไฟฟ้าภายในบ้านและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
 • การนำความรู้ทางแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์

เนื้อหาภายในเล่ม

 • ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของแฮทซ์
 • การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศ
 • สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

เนื้อหาภายในเล่ม

 • การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง
 • การสะท้อนของแสง
 • กระจกเงา
 • การหักเหของแสง
 • เลนส์บาง
 • ปรากฏการณ์เกี่ยวกับแสง
 • ตามนุษย์
 • ทัศนอุปกรณ์

หนังสือเล่มนี้ยังไม่ได้เขียนครับ

หนังสือเล่มนี้ยังไม่ได้เขียนครับ

หนังสือเล่มนี้ยังไม่ได้เขียนครับ

หนังสือชุดยอดนิยม ราคาประหยัด

รีวิวหนังสือฟิสิกส์จากผู้อ่าน

ชัดเจน อธิบายด้วยคำที่ไม่ซับซ้อน กราฟฟิคและตัวหนังสืออ่านง่ายไม่ปวดสายตา

Poonsak / Play Books

เขียนได้ละเอียดเข้าใจง่าย ไม่ข้ามเรื่องเล็กๆ เก็บดีเทลดีมากค่ะ>< ขอบคุณนะคะ^^

Chaw TV / Paly Books

เป็นหนังสือที่สำคัญมาก เพราะเป็นพื้นฐานในการเรียนฟิสิกส์ หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครบทุกอย่าง แนะนำให้มีติดไว้

Teerapat / Paly Books

เป็นหนังสือที่ดีมากครับเหมาะสำหรับคนที่สนใจและคนทั่วไปครับ

Taywin / Play Books

เป็นการเขียนที่ละเอียดมากจริงๆ ออกมาจากความจริงใจไม่มีกั๊กค่ะ

Wichuda / Play Books

ดีค่ะ สำหรับคนที่ไม่มีโอกาสเรียนเพราะไม่มีเงินเรียน ราคาไม่แพงและยังได้เรียนรู้สิ่งที่ขาดไปได้ค่ะ

Apinya / Play Books

ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรฟิสิกส์มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 28 บทเรียน สอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาในตำราเรียนต่างประเทศยอดนิยมทุกเล่ม สามารถใช้เรียนกับวิชาฟิสิกส์พื้นฐานในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยได้ทุกที่

เนื้อหาและหนังสือของฟิสิกส์มหาวิทยาลัย

บทที่ 1 เวกเตอร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

เนื้อหาภายในเล่ม

 • เลขยกกำลัง
 • สัญกรณ์วิทยาศาสตร์
 • เรขาคณิต
 • ตรีโกณมิติ
 • ลอการิทึม
 • การแก้สมการ
 • อนุพันธ์
 • ปริพันธ์
 • เวกเตอร์

อยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา

อยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา

อยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา

อยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา

อยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา

เนื้อหาภายในเล่ม

 • ประจุไฟฟ้า
 • แรงไฟฟ้าระหว่างประจุ (กฎคูลอมบ์)
 • ประจุเหนี่ยวนำและอิเล็กโทรสโกป
 • สนามไฟฟ้า
 • เส้นสนามไฟฟ้า
 • ขั้วคู่ไฟฟ้า
 • การประยุกต์สนามไฟฟ้า

เนื้อหาภายในเล่ม

 • ฟลักซ์ไฟฟ้าและกฎของเกาส์
 • สนามไฟฟ้ากับตัวนำไฟฟ้า
 • การประยุกต์กฎของเกาส์กับสนามไฟฟ้า

เนื้อหาภายในเล่ม

 • พลังงานศักย์ไฟฟ้า
 • ศักย์ไฟฟ้า
 • ความสัมพันธ์ระหว่างศักย์ไฟฟ้ากับสนามไฟฟฟ้า
 • ผิวสมศักย์
 • พลังงานศักย์ไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้าของขั้วคู่ไฟฟ้า
 • การประยุกต์

เนื้อหาภายในเล่ม

 • ประวัติความเป็นมาของตัวเก็บประจุ
 • ตัวเก็บประจุและความจุ
 • การคำนวณความจุ
 • ตัวเก็บประจุที่มีไดอิเล็กทริก
 • การสะสมพลังงานในตัวเก็บประจุและสนามไฟฟ้า

ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย

ขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญต่อการได้รับผลการเรียนที่ดี คือ การทำโจทย์ปัญหา ผมทราบความจำเป็นข้อนี้เป็นอย่างดี จึงตั้งใจทำหนังสืออีกหนึ่งชุด เน้นตะลุยทำโจทย์จำนวนมาก เพื่อให้คุณเป็นเลิศในฟิสิกส์

เนื้อหาและหนังสือของชุดตะลุยโจทย์

ตะลุยโจทย์บทที่ 17 ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า

หัวข้อโจทย์ปัญหาภายในเล่ม

 • ประจุไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าระหว่างประจุแบบจุด
 • สนามไฟฟ้าจากประจุแบบจุด
 • สนามไฟฟ้าจากประจุที่กระจายอย่างต่อเนื่อง
 • การเคลื่อนที่ของประจุในสนามไฟฟ้า
 • ขั้วคู่ไฟฟ้า

〈 คำถามที่พบบ่อย 〉

คิดค่าจัดส่งอย่างไร?

ยอดสั่งซื้อน้อยกว่า 350 บาท คิดค่าจัดส่ง 35 บาท ยอดสั่งซื้อตั้งแต่ 350 บาท จัดส่งฟรีครับ

หากสั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อยภายใน 12.00 น. ผมจัดส่งหนังสือให้ภายในวันนั้น แต่ถ้าหลัง 12.00 น. จะจัดส่งวันถัดไปครับ

สามารถชำระเงินได้ทั้งการโอนเงิน จ่ายผ่าน Paypal และจ่ายผ่านบัตรเครดิต โดยเว็บไซต์ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุด ตัดบัตรเครดิตผ่านระบบ Omise และไม่มีการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตใดๆ

หนังสือทุกเล่มจัดทำและจำหน่ายโดย อ.พงษ์ศักดิ์ เพียงผู้เดียว หากหนังสือมีความบกพร่องจากขั้นตอนการผลิต สามารถแจ้งอาจารย์โดยตรงเพื่อขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทันทีที่เบอร์โทร 090-9404542

เลือกหนังสือที่ต้องการ > หยิบใส่ตะกร้า > กดชำระเงิน > ใส่รายละเอียดการจัดส่ง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทร พร้อมอีเมล์เพื่อใช้แจ้งสถานะการจัดส่ง (ใช้แจ้งการจัดส่งเท่านั้น ไม่นำไปใช้กับเรื่องอื่นๆ) > ชำระเงินตามวิธีที่เลือกไว้ > หากเป็นการโอนเงิน ให้แจ้งการโอนเงินพร้อมแนบสลิปได้ที่หน้าเว็บ > รอรับหนังสือได้เลยครับ

add Line ID: gatpat3 เพื่อเพิ่มไลน์ของ อ.พงษ์ศักดิ์ จากนั้นสามารถสั่งซื้อผ่านไลน์ได้ครับ โดยจะชำระเงินได้ด้วยการโอนเงินเท่านั้น