〈 บทที่ 12 อุณหภูมิ ความร้อน และทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 〉

เนื้อหาในบทนี้

บทนี้ยังไม่ได้ทำวิดีโอสอนครับ

วิดีโอสอน

ตอนที่ 1: 

ตอนที่ 2: