〈 บทที่ 18 แสงเชิงเรขาคณิตและทัศนอุปกรณ์ 〉

เนื้อหาในบทนี้

  • การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง
  • การสะท้อนของแสง
  • กระจกเงา
  • การหักเหของแสง
  • เลนส์บาง
  • ปรากฏการณ์เกี่ยวกับแสง
  • ตามนุษย์
  • ทัศนอุปกรณ์

วิดีโอสอน

ตอนที่ 1: 

ตอนที่ 2: